piątek, 15 maja 2009

Groby poległych z batalionu "Zośka" - Powązki Wojskowe, Warszawa